Badatel
Dnes je 16.01.2019, jste 80849 návštěvník  

Informace o projektu: Prvkové složení rohovců/pazourků jako rozpoznávací kritérium

Název projektu:Prvkové složení rohovců/pazourků jako rozpoznávací kritérium
Obor:vědy o zemi
Typ:terénní/laboratorní
Počet zapojených studentů:0
Status:    volný projekt (je možné se zapojit, nikdo jej zatím neřeší)
Supervizor:Martin Moník
Anotace projektu:Rohovce a pazourky jsou velmi tvrdé a štěpné sedimentární horniny, hojně využívané v pravěku pro výrobu nástrojů. Jsou tvořené převážně mikro- až kryptokrystalickým SiO2, částečně ale i dalšími prvky. Pomocí těchto prvků lze někdy vystopovat tzv. provenienci (původ) suroviny. Provenienční analýzy se hojně využívají v geoarcheologii pro rekonstrukci mobility pravěkých skupin v krajině. Cílem studenta-badatele bude zvolit určitý typ rohovce, buď z okolí svého bydliště nebo ze školitelovy sbírky, a pomocí analýzy prvkového složení s využitím přenosného XRF spektrometru zjistit, zda se významně liší od eratického (ledovcového) pazourku či jiného rohovce z území Moravy.
 Kontaktovat supervizora


zpět