Badatel
Dnes je 16.01.2019, jste 80849 návštěvník  

Informace o projektu: Hodnocení kvality map pomocí eye-trackingu (sledování pohybu očí)

Název projektu:Hodnocení kvality map pomocí eye-trackingu (sledování pohybu očí)
Obor:vědy o zemi
Typ:Laboratorně - počítačový
Počet zapojených studentů:1
Status:    řešený projekt (na projektu se již pracuje, je však ještě možné se přidat)
Supervizor:Stanislav Popelka
Anotace projektu:Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci od června 2011 provádí objektivní hodnocení kartografických produktů pomocí sledování pohybu očí s jediným cílem - vytvářet lepší mapy. Technologie eye-tracking je založena na principu sledování pohybu očí při vnímání obrazu. Zařízení, které je schopné tyto pohyby sledovat a měřit, se označuje jako eye-tracker. U současných eye-trackerů je pozice oka a směr pohledu zjišťován bezkontaktně. Bezkontaktní (neinvazivní) metody spočívají v měření zornice a korneálního odrazu přímého paprsku infračerveného světla. Střed zornice a odražené světlo se zaznamenává vysokorychlostní kamerou a pomocí rozpoznávání obrazu se vypočítá pohyb oka. Cílem projektu je provedení experimentu pro hodnocení a optimalizaci určitého aspektu mapy. Student si po konzultaci vybere téma, které by ho při hodnocení mapy zajímalo (legenda mapy, mapové znaky, webové mapy, interaktivní mapy atp.). Poté si sestaví vlastní eye-tracking experiment. Následně proběhne testování a vyhodnocení naměřených dat. První části (sestavení experimentu a testování) je nutné provádět v laboratoři na katedře geoinformatiky. Následné zpracování a analýzu dat lze provádět v open-source softwaru doma na počítači. Informace o eye-trackingu naleznete zde: https://goo.gl/oUmRV7
 Kontaktovat supervizora


zpět