Badatel
Dnes je 16.01.2019, jste 80851 návštěvník  

Informace o projektu: Úlohy s částicovou kamerou TimePix

Název projektu:Úlohy s částicovou kamerou TimePix
Obor:fyzika, informatika
Typ:laboratorni i pocitacovy dle domluvy
Počet zapojených studentů:0
Status:    volný projekt (je možné se zapojit, nikdo jej zatím neřeší)
Supervizor:Jiří Kvita
Anotace projektu:Částicová kamera Timepix/MediPix umožňuje vizualizaci stop částic v reálném čase pomocí unikátního křemíkového čipu vyvinutého katedrou UTEF ČVUT ve spolupráci s CERN. Kameru má k dispozici Společná laboratoř optiky UP a FzÚ AV ČR v Olomouci. Z charakteru stop částic v detektoru (tvar, stupeň ionizace atd.) lze usuzovat na druh částic (elektrony, gama, alfa, kosmické miony aj.). Data lze dále softwarově zpracovávat a navrhnout algoritmy pro nalezení daných typů částic a měřit jejich energie, příp. lze volně navrhovat úlohy využívající a zkoumající vlastnosti jednotlivých zdrojů záření za pomoci umělých (školních) zdrojů záření. Názorně lze ukázat možnosti stínění a navrhnout uspořádání pro prosvěcování vzorků za účelem vizualizace možných struktur uvnitř vzorku (defektoskopie).
 Kontaktovat supervizora


zpět