Badatel
Dnes je 16.01.2019, jste 80849 návštěvník  

Informace o projektu: Uzly a copy, jejich užití v přírodních vědách, grafice a designu

Název projektu:Uzly a copy, jejich užití v přírodních vědách, grafice a designu
Obor:matematika, chemie
Typ:počítačový
Počet zapojených studentů:0
Status:    volný projekt (je možné se zapojit, nikdo jej zatím neřeší)
Supervizor:
Anotace projektu:Pojem uzlu jako uzavřené prostorové křivky, která sama sebe neprotne. Soustava uzlů – spletenec (link), uzel je speciální případ. Povolené deformace spletenců a vlastnosti, které se při nich zachovají. Vztah uzlů a mnohočlenů. Vztah mezi racioálními čísly, tzv. řetězovými zlomky a racionálními uzly. Copánek jako zauzlená část spletence, pohled geometrický a algebraický. Možnosti použití vlastností copánků a uzlů v teorii kodování, v organické chemii, molekulární biologii. Aplikace ve výtvarném umění, grafice, textilních návrzích a designu. Tzv. keltské uzly.
 Kontaktovat supervizora


zpět