Badatel
Dnes je 16.01.2019, jste 80849 návštěvník  

Program Newton na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Program Newton Přírodovědecké fakulty UP (dále PřF UP) umožňuje talentovaným středoškolským studentům se zájmem o přírodní vědy rozšířit své znalosti účastí v kurzech vyučovaných na vysoké škole.

Forma:

Student má na PřF UP svého mentora, který zde studentovi doporučuje vhodné kurzy. Student má možnost navštěvovat výuku na PřF UP stejně jako vysokoškolští studenti a skládat zápočty a zkoušky s perspektivou, že po nástupu do řádného studia na PřF UP může za určitých podmínek (bude upřesněno později) požádat o uznání kreditů.

Podmínky přijetí:

  • Doložitelná předchozí úspěšná účast v přírodovědných soutěžích (olympiády, SOČ, Badatel, aj.),
  • souhlas mentora z řad zaměstnanců PřF UP s vedením studenta,
  • doporučení ředitele školy,
  • souhlas zákonného zástupce (pouze u studentů mladších 18 let).

Přihlášky

Přihlášku zasílají studenti v tištěné podobě (1x oboustranně) před začátkem každého semestru (do 10. 9. a 5. 2.) na adresu:

RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
Katedra matematické anal. a aplik. mat.
Přírodovědecká fakulta UP
17. listopadu 12
77900 Olomouc

Přijetí studenta schvaluje, po projednání v přijímací komisi, proděkan pro studijní záležitosti PřF UP. Na přijetí do programu není právní nárok, počet přijímaných studentů může být omezen. Student bude o přijetí vyrozuměn e-mailem, v případě přijetí studijní oddělení vydá studentovi výkaz o studiu (index), případně zápočtový list

V případě dotazů se podívejte na „Často kladené dotazy“, popř. kontaktujte dr. Tomáše Fürsta (tomas.furst@upol.cz).